CALCIUM TETRAHYDROALUMINATE - (16941-10-9)

pagpapakilala

pangalan: calcium tetrahydroaluminate
* IUPAC
CAS Number: 16941-10-9
Chemical Formula: Ca(AlH4)2
Molar Mass: 102.104596 g
mass Percent: Ca 39.251 %; Al 52.850 %; H 7.8973 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan