LANTHANUM HYDRIDE - (13864-01-2)

Giới thiệu

Tên: lanthanum hydride
* IUPAC
Số CAS: 13864-01-2
Công thức hóa học: LaH3
Khối lượng phân tử: 141.92932 g
Lễ Percent: La 97.869 %; H 2.1305 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 33.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn