STRONTIUM HYDRIDE - (13598-33-9)

Giới thiệu

Tên: strontium hydride
* IUPAC
Số CAS: 13598-33-9
Công thức hóa học: SrH2
Khối lượng phân tử: 89.63588 g
Lễ Percent: Sr 97.751 %; H 2.2489 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn