GALLIUM(III) HYDRIDE - (13572-93-5)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) hydride
* IUPAC
Số CAS: 13572-93-5
Công thức hóa học: GaH3
Khối lượng phân tử: 72.74682 g
Lễ Percent: Ga 95.843 %; H 4.1566 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 11.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn