COPPER(I) HYDRIDE - (13517-00-5)

Giới thiệu

Tên: copper(I) hydride
* IUPAC
Số CAS: 13517-00-5
Công thức hóa học: CuH
Khối lượng phân tử: 64.55394 g
Lễ Percent: Cu 98.438 %; H 1.5613 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 9.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn