RUBIDIUM HYDRIDE - (13446-75-8)

Giới thiệu

Tên: rubidium hydride
* IUPAC
Số CAS: 13446-75-8
Công thức hóa học: RbH
Khối lượng phân tử: 86.47574 g
Lễ Percent: Rb 98.834 %; H 1.1655 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn