IRON(III) HYDROXIDE - (1309-33-7)

Wprowadzenie

Nazwa: iron(III) hydroxide; ferric hydroxide
* IUPAC
Numer CAS: 1309-33-7
Wzór chemiczny: Fe(OH)3
Masa cząsteczkowa: 106.86702 g
Procent Mass: Fe 52.256 %; O 44.913 %; H 2.8295 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczneGęstość (g/cm3):
3.12 at room temperature/pressure 1
* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Jakościowy:
nierozpuszczalny:  1
rozpuszczalny:  1

Ksp:2.79·10-39 2

klejenie

reakcje

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-63.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(3) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Metals & Metalloids; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; p 7.