HAFNIUM HYDRIDE - (12770-26-2)

Giới thiệu

Tên: hafnium hydride
* IUPAC
Số CAS: 12770-26-2
Công thức hóa học: HfH2
Khối lượng phân tử: 180.50588 g
Lễ Percent: Hf 98.883 %; H 1.1167 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 27.27 %

Để biết thêm thông tin

nguồn