ETHYLBENZENE - (100-41-4)

Wprowadzenie

Nazwa: ethylbenzene
* IUPAC
Numer CAS: 100-41-4
Wzór chemiczny: C8H10
Masa cząsteczkowa: 106.165 g
Procent Mass: C 90.505 %; H 9.4940 % 
izomery:  p-xylene  •  m-xylene  •  o-xylene

Klasyfikacja

Zastosowania / Funkcja

• "For conversion to styrene monomer; as resin solvent." 1

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
-93°C 2 = 180.15 K = -135.4°F
Temperatura wrzenia:*
136°C 2 = 409.15 K = 276.8°F

* - 1 atm pressure

klejenie

wiązań podwójnych: 3
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 18
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 21
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: aromatic carbons are sp2; ethyl carbons are sp3
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Termochemia

ΔHf° (ℓ): -2.98 kcal/mol 3 = -12.47 kJ/mol
ΔHf° (g): 7.12 kcal/mol 3 = 29.79 kJ/mol
S° (ℓ): 60.99 cal/(mol•K) 4 = 255.18 J/(mol•K)
S° (g): 86.15 cal/(mol•K) 4 = 360.45 J/(mol•K)
ΔGf° (ℓ): 28.61 kcal/mol 5 = 119.70 kJ/mol
ΔGf° (g): 31.21 kcal/mol 5 = 130.58 kJ/mol
The heat of combustion is the amount of heat released when one mole of a substance undergoes combustion according to the general reaction equation:
CxHyOz + 0.25(4x+y-2z) O2 (g) → x CO2 (g) + 0.5y H2O (ℓ)

ΔHcomb° (ℓ): -1090.995 kcal = -4564.76168 kJ
ΔHcomb° (g): -1101.095 kcal = -4607.02008 kJ

reakcje

Dehydrogenation of ethylbenzene:


Po więcej informacji

Wikipedia
Czasopisma:
Kerstin M Engström, Scand. J. Work Environ. Health 10, 83-87 (1984)

źródła

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 3801.
(2) - Estok, George K. Organic Chemistry: A Short Text; W.B. Saunders: Philadelphia, 1959; p 58.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:77.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:77.
(5) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:77.