EINSTEINIUM(III) FLUORIDE - (99644-27-6)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 99644-27-6
Công thức hóa học: EsF3
Khối lượng phân tử: 308.9952096 g
Lễ Percent: Es 81.554 %; F 18.445 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn