BISMUTH(III) FLUORIDE - (7787-61-3)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) fluoride; bismuth trifluoride
* IUPAC
Số CAS: 7787-61-3
Công thức hóa học: BiF3
Khối lượng phân tử: 265.9755896 g
Lễ Percent: Bi 78.571 %; F 21.428 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn