TELLURIUM HEXAFLUORIDE - (7783-80-4)

Giới thiệu

Tên: tellurium hexafluoride
* IUPAC
Số CAS: 7783-80-4
Công thức hóa học: TeF6
Khối lượng phân tử: 241.5904192 g
Lễ Percent: Te 52.816 %; F 47.183 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 56.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn