NIOBIUM(V) FLUORIDE - (7783-68-8)

Giới thiệu

Tên: niobium(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 7783-68-8
Công thức hóa học: (NbF5)4
Khối lượng phân tử: 751.593584 g
Lễ Percent: Nb 49.445 %; F 50.554 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 72.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn