GOLD(V) FLUORIDE - (57542-85-5)

Giới thiệu

Tên: gold(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 57542-85-5
Công thức hóa học: AuF5
Khối lượng phân tử: 291.958566 g
Lễ Percent: Au 67.463 %; F 32.536 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 47.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn