TECHNETIUM(V) FLUORIDE - (31052-14-9)

Giới thiệu

Tên: technetium(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 31052-14-9
Công thức hóa học: TcF5
Khối lượng phân tử: 192.992016 g
Lễ Percent: Tc 50.779 %; F 49.220 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 56.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn