RHENIUM(V) FLUORIDE - (30937-52-1)

Giới thiệu

Tên: rhenium(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 30937-52-1
Công thức hóa học: ReF5
Khối lượng phân tử: 281.199016 g
Lễ Percent: Re 66.218 %; F 33.781 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn