IRIDIUM(III) FLUORIDE - (23370-59-4)

Giới thiệu

Tên: iridium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 23370-59-4
Công thức hóa học: IrF3
Khối lượng phân tử: 249.2122096 g
Lễ Percent: Ir 77.129 %; F 22.870 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 53.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn