RHENIUM(VII) FLUORIDE - (17029-21-9)

Giới thiệu

Tên: rhenium(VII) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 17029-21-9
Công thức hóa học: ReF7
Khối lượng phân tử: 319.1958224 g
Lễ Percent: Re 58.336 %; F 41.663 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn