NIOBIUM(III) FLUORIDE - (15195-53-6)

Giới thiệu

Tên: niobium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 15195-53-6
Công thức hóa học: NbF3
Khối lượng phân tử: 149.9015896 g
Lễ Percent: Nb 61.978 %; F 38.021 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 72.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn