RHENIUM(IV) FLUORIDE - (15192-42-4)

Giới thiệu

Tên: rhenium(IV) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 15192-42-4
Công thức hóa học: ReF4
Khối lượng phân tử: 262.2006128 g
Lễ Percent: Re 71.016 %; F 28.983 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn