YTTERBIUM(II) FLUORIDE - (15192-18-4)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 15192-18-4
Công thức hóa học: YbF2
Khối lượng phân tử: 211.0368064 g
Lễ Percent: Yb 81.995 %; F 18.004 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn