IRIDIUM(V) FLUORIDE - (14568-19-5)

Giới thiệu

Tên: iridium(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 14568-19-5
Công thức hóa học: IrF5
Khối lượng phân tử: 287.209016 g
Lễ Percent: Ir 66.925 %; F 33.074 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 53.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn