GOLD(III) FLUORIDE - (14270-21-9)

Giới thiệu

Tên: gold(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 14270-21-9
Công thức hóa học: AuF3
Khối lượng phân tử: 253.9617596 g
Lễ Percent: Au 77.557 %; F 22.442 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 47.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn