TANTALUM(III) FLUORIDE - (13814-17-0)

Giới thiệu

Tên: tantalum(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13814-17-0
Công thức hóa học: TaF3
Khối lượng phân tử: 237.9431096 g
Lễ Percent: Ta 76.046 %; F 23.953 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 75.15 %

Để biết thêm thông tin

nguồn