KRYPTON DIFLUORIDE - (13773-81-4)

Giới thiệu

Tên: krypton difluoride
* IUPAC
Số CAS: 13773-81-4
Công thức hóa học: KrF2
Khối lượng phân tử: 121.7948064 g
Lễ Percent: Kr 68.802 %; F 31.197 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn