YTTERBIUM(III) FLUORIDE - (13760-80-0)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13760-80-0
Công thức hóa học: YbF3
Khối lượng phân tử: 230.0352096 g
Lễ Percent: Yb 75.223 %; F 24.776 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn