THULIUM(III) FLUORIDE - (13760-79-7)

Giới thiệu

Tên: thulium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13760-79-7
Công thức hóa học: TmF3
Khối lượng phân tử: 225.9294196 g
Lễ Percent: Tm 74.773 %; F 25.226 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 82.73 %

Để biết thêm thông tin

nguồn