HOLMIUM FLUORIDE - (13760-78-6)

Giới thiệu

Tên: holmium fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13760-78-6
Công thức hóa học: HoF3
Khối lượng phân tử: 221.9255296 g
Lễ Percent: Ho 74.317 %; F 25.682 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 83.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn