PRASEODYMIUM(III) FLUORIDE - (13709-46-1)

Giới thiệu

Tên: praseodymium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13709-46-1
Công thức hóa học: PrF3
Khối lượng phân tử: 197.9028596 g
Lễ Percent: Pr 71.200 %; F 28.799 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 86.36 %

Để biết thêm thông tin

nguồn