LANTHANUM FLUORIDE - (13709-38-1)

Giới thiệu

Tên: lanthanum fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13709-38-1
Công thức hóa học: LaF3
Khối lượng phân tử: 195.9007096 g
Lễ Percent: La 70.906 %; F 29.093 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 87.27 %

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn