TERBIUM(III) FLUORIDE - (13708-63-9)

Giới thiệu

Tên: terbium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13708-63-9
Công thức hóa học: TbF3
Khối lượng phân tử: 215.9205496 g
Lễ Percent: Tb 73.603 %; F 26.396 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn