TITANIUM(III) FLUORIDE - (13470-08-1)

pagpapakilala

pangalan: titanium(III) fluoride; titanium trifluoride
* IUPAC
CAS Number: 13470-08-1
Chemical Formula: TiF3
Molar Mass: 104.8622096 g
mass Percent: Ti 45.647 %; F 54.352 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 73.94 %

termokimika

ΔHf° (s): -343 kcal/mol 1 = -1,435.11 kJ/mol
S° (s): 21 cal/(mol•K) 2 = 87.86 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -325.6 kcal/mol 3 = -1,362.31 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.