RUBIDIUM FLUORIDE - (13446-74-7)

Giới thiệu

Tên: rubidium fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13446-74-7
Công thức hóa học: RbF
Khối lượng phân tử: 104.4662032 g
Lễ Percent: Rb 81.813 %; F 18.186 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 95.76 %

Để biết thêm thông tin

nguồn