SILVER SUBFLUORIDE - (1302-01-8)

Giới thiệu

Tên: silver subfluoride
* IUPAC
Số CAS: 1302-01-8
Công thức hóa học: Ag2F
Khối lượng phân tử: 234.7348032 g
Lễ Percent: Ag 91.906 %; F 8.0935 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 62.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn