RHENIUM(VI) FLUORIDE - (10049-17-9)

Giới thiệu

Tên: rhenium(VI) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 10049-17-9
Công thức hóa học: ReF6
Khối lượng phân tử: 300.1974192 g
Lễ Percent: Re 62.028 %; F 37.971 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn