SILVER DICHLORIDE - (75763-82-5)

pagpapakilala

pangalan: silver dichloride
* IUPAC
CAS Number: 75763-82-5
Chemical Formula: Ag2Cl2
Molar Mass: 286.6424 g
mass Percent: Ag 75.263 %; Cl 24.736 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.27 %

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan