GOLD(I, III) CHLORIDE - (62792-24-9)

Giới thiệu

Tên: gold(I, III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 62792-24-9
Công thức hóa học: Au4Cl8
Khối lượng phân tử: 1071.4902 g
Lễ Percent: Au 73.529 %; Cl 26.470 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn