RHENIUM(VI) CHLORIDE - (31234-26-1)

Giới thiệu

Tên: rhenium(VI) chloride
* IUPAC
Số CAS: 31234-26-1
Công thức hóa học: ReCl6
Khối lượng phân tử: 398.925 g
Lễ Percent: Re 46.677 %; Cl 53.322 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn