EINSTEINIUM(III) CHLORIDE - (24645-86-1)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 24645-86-1
Công thức hóa học: EsCl3
Khối lượng phân tử: 358.359 g
Lễ Percent: Es 70.320 %; Cl 29.679 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn