THULIUM(II) CHLORIDE - (22852-11-5)

Giới thiệu

Tên: thulium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 22852-11-5
Công thức hóa học: TmCl2
Khối lượng phân tử: 239.84021 g
Lễ Percent: Tm 70.436 %; Cl 29.563 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 57.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn