YTTERBIUM(II) CHLORIDE - (13874-77-6)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13874-77-6
Công thức hóa học: YbCl2
Khối lượng phân tử: 243.946 g
Lễ Percent: Yb 70.933 %; Cl 29.066 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn