PROTACTINIUM(V) CHLORIDE - (13760-41-3)

Giới thiệu

Tên: protactinium(V) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13760-41-3
Công thức hóa học: PaCl5
Khối lượng phân tử: 408.30088 g
Lễ Percent: Pa 56.584 %; Cl 43.415 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 50.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn