NIOBIUM(IV) CHLORIDE - (13569-70-5)

Giới thiệu

Tên: niobium(IV) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13569-70-5
Công thức hóa học: NbCl4
Khối lượng phân tử: 234.71838 g
Lễ Percent: Nb 39.582 %; Cl 60.417 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 47.27 %

Để biết thêm thông tin

nguồn