TANTALUM(III) CHLORIDE - (13569-67-0)

Giới thiệu

Tên: tantalum(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13569-67-0
Công thức hóa học: TaCl3
Khối lượng phân tử: 287.3069 g
Lễ Percent: Ta 62.980 %; Cl 37.019 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 50.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn