NIOBIUM(III) CHLORIDE - (13569-59-0)

Giới thiệu

Tên: niobium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13569-59-0
Công thức hóa học: NbCl3
Khối lượng phân tử: 199.26538 g
Lễ Percent: Nb 46.624 %; Cl 53.375 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 47.27 %

Để biết thêm thông tin

nguồn