THULIUM(III) CHLORIDE - (13537-18-3)

Giới thiệu

Tên: thulium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13537-18-3
Công thức hóa học: TmCl3
Khối lượng phân tử: 275.29321 g
Lễ Percent: Tm 61.365 %; Cl 38.634 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 57.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn