IRIDIUM(II) CHLORIDE - (13465-17-3)

Giới thiệu

Tên: iridium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13465-17-3
Công thức hóa học: IrCl2
Khối lượng phân tử: 263.123 g
Lễ Percent: Ir 73.052 %; Cl 26.947 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 29.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn