GALLIUM(III) CHLORIDE - (13450-90-3)

pagpapakilala

pangalan: gallium(III) chloride
* IUPAC
CAS Number: 13450-90-3
Chemical Formula: GaCl3
Molar Mass: 176.082 g
mass Percent: Ga 39.596 %; Cl 60.403 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.91 %

termokimika

ΔHf° (s): -125.4 kcal/mol 1 = -524.67 kJ/mol
S° (s): 34 cal/(mol•K) 2 = 142.26 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -108.7 kcal/mol 3 = -454.80 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.