VANADIUM(II) CHLORIDE - (10580-52-6)

pagpapakilala

pangalan: vanadium(II) chloride
* IUPAC
CAS Number: 10580-52-6
Chemical Formula: VCl2
Molar Mass: 121.8475 g
mass Percent: V 41.807 %; Cl 58.192 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.36 %

termokimika

ΔHf° (s): -108 kcal/mol 1 = -451.87 kJ/mol
S° (s): 23.2 cal/(mol•K) 2 = 97.07 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -97 kcal/mol 3 = -405.85 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.