YTTERBIUM(III) CHLORIDE - (10361-91-8)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 10361-91-8
Công thức hóa học: YbCl3
Khối lượng phân tử: 279.399 g
Lễ Percent: Yb 61.932 %; Cl 38.067 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn